Tuesday, August 09, 2005

Bandung, lembur kuringParantos sasasih abdi mulih ka Bandung. Sateuacan nepi ke Bandung, abdi nyangken pun lembur teh moal robih-robih teuing. Abdi lepat. Bandung teh tos robih pisan. Waktos abdi nyobian nyetir deui for the first time, abdi lieur bin jangar. Nepikeun ka nyasab ka leuweung sagala.. eh, maksadna mah sanes leuweung forest euy.... tapi leuweung outlet!?!?! Teungteuingeun atuh, Lady Dayeuh kasasar mah... meuni isin atuh!!!

Bandung, Bandung, Bandung nelah kota Kembang,
Dilingkung gunung, heurin ku tangtung,
Puseur kota nu mulya Parahiyangan,
Pada muru, dijarugjugan.

Tembang buhun ieu diciptakeun puluhan taun nu kalangkung. Namung, parantos ngagambarkeun kaayaan Bandung nu krowdit, nepi keun nangtung oge hararese. Ayeuna mah, tos kacida heurinna. Lain heurin ku tangtung wungkul. Bandung oge heurin ke angkot, mobil pribados, mal, kape, sareng eP-O.

Ah, Bandung.... Bandung....bade janten naon atuh anjeun teh?

4 comments:

ana said...

always have special feeling to the place where ain't home and not enough to visit it just once, twice or three times...still want to know Bandung more, wish i was there...can't resist its temptation in'sus merdeka' and whatever kuring it has...thx, Mer.

pohon cemara said...

I love Bandung so....much...!! Setiap kali terpaksa meninggalkan kota Bandung rasanya sedi...hhh banget. Mendadak melankolis gitu deh..

nurul said...

teh..eta meni sae sunda na, gabung atuh di http://wsab.blogspot.com, wanita sunda antar benua hihihi..itung ngalancarkeun basa lembur kuring tea :)

merlyna lim said...

anna: yes, you have to visit Bandung again once I am there, I'll show you why it's so special..
p. cemara: duuuu.. melankolis banget nih.. tapi emang gitu ya, Bandung can be so dear...
ceu nurul: nuhun kanggo undangan-nana. abdi tos ningal website wanita sunda tea... rame euy.. asik! nuhun.